Roboty budowlane


   ● Fort Wodny
   ● Bastion Św. Jadwigi

Obecny stan Fortu Wodnego i Bastionu Świętej Jadwigi wyklucza prowadzenie działalności ujętej jako efekt końcowy projektu. W większości są to obiekty zniszczone i uszkodzone. Jedynie część pomieszczeń w Bastionie Świętej Jadwigi jest wynajmowana do celów handlowo-usługowych.
Poszczególne obiekty po rewitalizacji będą spełniać różne funkcje: od kulturalno-oświatowych poprzez rekreację do typowej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej, handlowej czy usługowej.
Kryteria klasyfikujące poszczególne obiekty do odpowiedniego przeznaczenia powinny być dobierane głównie na zasadach popytu/podaży.
Realizacja działań mających na celu rewitalizację obiektów Fortu Wodnego i Bastionu Św. Jadwigi będzie uwzględniała udostępnienie w/w obiektów dla osób niepełnosprawnych.
 
Wybór zadań dla pierwszego etapu realizacji programu  ,,Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa” podyktowany został:

-rozpoczętymi działaniami promocyjnymi np. organizacją na Forcie Wodnym ,,Dni Twierdzy Nysa”,

-optymalnym zakresem przedsięwzięcia umożliwiającym realizację projektu we wnioskowanym okresie i osiągnięciem wymiernych efektów,

-rewitalizacją obiektów, które w późniejszym okresie w znaczny sposób ułatwią realizację kolejnych etapów programu  m. in. poprzez zdobycie koniecznych doświadczeń w rewitalizacji i ekspolatacji fortecznych obiektów,

-wymierną możliwością zagospodarowania obiektów i pozyskania dla nich gospodarzy,

-możliwością wygenerowania przychodów (Bastion Św. Jadwigi) umożliwiających utrzymanie wszystkich obiektów objętych projektem po jego realizacji.