Realizacja projektu


   ● Roboty budowlane
   ● Promocja projektu

Roboty budowlane
Odbudowa i renowacja Fortu Wodnego oraz jego uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę medialną. Fort o powierzchni 447,12 m² zlokalizowany jest w Parku Miejskim, który sąsiaduje z centrum miasta. Działania restauracyjne zabezpieczą fort przed postępującą degradacją i całkowitym zniszczeniem. Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie poszczególnych obiektów Fortu Wodnego, a następnie stworzenie odpowiedniej infrastruktury na cele promocji i usług kulturalno - turystycznych, tj. sale wystawowe, gastronomia, handel, rekreacja. W ramach działania przewidziano również budowę małej sceny amfiteatralnej na potrzeby imprez kulturalnych w tym ,,Dni Twierdzy Nysa”.
Rewitalizacja dwukondygnacyjnego Bastionu Św. Jadwigi o powierzchni 2 649,37 m², który jest położony w samym centrum miasta. Działanie polegać będzie na uzbrojeniu obiektu w niezbędną infrastrukturę medialną jego odrestaurowanie i zagospodarowanie. Dogodna lokalizacja obiektu w centrum miasta umożliwi utworzenie na jego terenie centrum kulturowo - usługowo - handlowego.

Promocja projektu
W ramach promocji Projektu planowany jest szereg działań, m.in.: opracowanie i druk wydawnictw, poświęconych dziedzictwu kulturowemu obiektów fortyfikacji nyskich i imprez z nimi związanych, wykonanie tablic pamiątkowo, informacyjnych i kierunkowych, organizacja imprezy plenerowej "Dni Twierdzy Nysa edycja 2008" w ramach której nastąpi uroczyste otwarcie kompleksu Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa.
Dodatkowymi elementami promocji Projektu będą również artykuły i ogłoszenia prasowe, audycje radiowe, wystawa fotografczna i materiał filmowy ukazujący przebieg realizacji całego przesięwzięcia.