Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2009

Bastion Świętej Jadwigi w Nysie został wybrany najlepszą przestrzenią regionu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego – był najlepszy zarówno w ocenie komisji konkursowej, jak i w konkursie dla internautów. Nagrodę odebrał Sekretarz Michał Baziuk.

1211_przestrzen.jpg

Inwestorem Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego 2009, czyli nyskiego Bastionu Świętej Jadwigi jest gmina Nysa, koncepcję i projekt budowlany wykonał dr inż. arch. Maciej Małachowicz, a projekt wykonawczy: Archi-concept mgr inż. arch. Piotr Opałka oraz mgr inż. Paweł Opałka.

Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za przywrócenie miastu unikalnego wnętrza urbanistycznego w historycznej przestrzeni Nysy, nadanie obiektowi nowych funkcji, dzięki którym wzrosła atrakcyjność i konkurencyjność miasta. Bastion doskonale kreuje funkcje centrotwórcze śródmieścia Nysy, stając się jego ważnym elementem.

przestrze___dyplom.jpg

Uroczystość rozdania nagród laureatom konkursu "NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2009" oraz konkursu internautów miała miejsce 11 grudnia 2009 r. w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Opolskiego na Ostrówku.

Artur Pieczarka
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego