Promocja Projektu


Promocja projektu będzie przebiegać następująco:

1. Upowszechnianie informacji o realizacji  projektu odbywać się będzie poprzez:
- wywiady i relacje radiowe;
- informacje i artykuły prasowe;
- programy telewizyjne – na koniec realizacji projektu zostanie opracowany film przedstawiający zrewitalizowane obiekty.

2. W ramach promocji projektu w 2008 roku zostanie zorganizowana impreza ,,Dni Twierdzy Nysa – Otwarcie sezonu" promująca dziedzictwo kulturowe fortyfikacji nyskich.

 „Dni Twierdzy Nysa" to batalistyczna impreza plenerowa o charakterze historyczno - rekreacyjnym, która odbywa się od 2000r. na terenie Rynku i nyskich fortów – przedpole Fortu II. W przedsięwzięciu udział bierze około 250 gwardzistów m. in. z Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec i Polski. Głównym celem organizowanej imprezy ,,Dni Twierdzy Nysa" jest promocja na rzecz rewitalizacji nyskich fortyfikacji, jednej z największych atrakcji turystycznych Śląska oraz pozostałego dziedzictwa kulturowego Nysy, integracja społeczności lokalnej wokół idei utworzenia Parku Kulturowo - Przyrodniczego Twierdzy Nysa oraz stworzenia możliwości nawiązania lub pogłębiania kontaktów i współpracy między stowarzyszeniami historycznymi z różnych krajów. Każda kolejna edycja ,,Dni Twierdzy Nysa", oprócz pokazu musztry paradnej, przemarszu wojsk i widowiska batalistycznego, wprowadza coraz to nowe atrakcje i zabawy. Jednak wszystkie widowiska i rozrywki organizowanej imprezy wiążą się z historyczną bitwą o Twierdzę Nysa z 1807r. To właśnie tutaj rozegrało się historycznie oblężenie twierdzy, które trwało 114 dni. Podczas tej batalii w Nysie formowały się dwa regimenty piechoty tj. I i III Pułk Legii Polskiej, które wchodziły w skład napoleońskich oddziałów generała Dominika Józefa Vandammea, oblegających Twierdzę Nysa. Dwudniowa impreza ,,Dni Twierdzy Nysa” organizowana jest, co roku pod koniec lipca.

W bieżącym roku w dniach od 27 do 29 lipca odbędzie się 200-lecie historycznej bitwy o Twierdzę Nysa z 1807 roku. Spektakularne widowisko batalistyczne będzie zorganizowane na przedpolu Fortu II. Widzom zostanie przybliżony rys historyczny Nysy i związanych z nią dziejów wojen oraz budowli i umocnień fortyfikacyjnych. Jubileuszowa edycja ,,Dni Twierdzy Nysa“ zyska szczególną oprawę. Przed bitwą jak i w jej trakcie narrator przedstawi widzom historię bitwy z 1807r. jej uczestników, wyposażenie, taktykę i strategię bitewną. Ponadto wszyscy chętni będą mogli zwiedzić Fort II z przewodnikiem.


3. Promocja projektu będzie związana także z wydaniem czterojęzycznego, historyczno - turystycznego folderu na temat nyskich nowożytnych fortyfikacji w całkowitym nakładzie 20 tys. sztuk. Oprócz folderu zostanie wydana ulotka informacyjna. Ponadto projekt będzie promowany także w materiałach i wydawnictwach promocyjnych Urzędu Miejskiego w Nysie.

4. W ramach promocji zostanie wykonany Punkt Informacji Kulturalno - Turystycznej wraz z wystawą o Twierdzy Nysa w Bastionie Św. Jadwigi.  


5. W ramach projektu zostanie utworzona strona internetowa o tematyce nowożytnych fortyfikacji nyskich, co umożliwi pozyskanie rzetelnych informacji o historii tych zabytków. Strona internetowa będzie dostępna w czterech wersjach językowych, ponadto zostanie na niej umieszczony licznik rejestrujący liczbę osób z niej korzystających.

6. Na obszarze każdego systemu fortecznego zostaną umieszczone tablice pamiątkowe i kierunkowe, na których oprócz logo Unii Europejskiej i informacji o współfinansowaniu przez nią projektu, zostanie umieszczony krótki rys historyczny każdego zabytkowego obiektu fortecznego.
Wykonawca (część II):

Krzysztof Gabory
- Zakład Reklamowy Znaki pl

48-385 Otmuchów
ul. Nyska 22

tel. /fax 77 431 55 77
e-mail:

 


Wykonawca (części I, III-VIII):

Jan Gorczyński
- Agencja Reklamowa TOMART

ul. Bohaterów Warszawy 1
48-300 Nysa

tel. 77 4336556
fax 77 4353311

e-mail: