Roboty budowlane
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rewitalizacja dwóch wybranych, zabytkowych obiektów fortyfikacji nyskich tj. Fortu Wodnego i Bastionu Św. Jadwigi. Prace polegają na ich odbudowie, renowacji oraz uzbrojeniu w niezbędną infrastrukturę medialną. Po pracach rewitalizacyjnych obiekty zostaną zagospodarowaniu na cele kulturowo-usługowo-handlowe.

Wykonawca:

Antoni Szawełło, Adam Szawełło
- AS-BUD Sp. c. Szawełło Antoni, Szawełło Adam


tel .  077 435 89 29 
fax   077 435 8929

e-mail: