Elementy projektu


   ● Opis projektu
   ● Cele projektu
   ● Grupy odbiorców

Obiekty Twierdzy Nysa stanowią potencjał do rozwoju turystycznego regionu, stanowiąc uzupełnienie dla walorów Jeziora Nyskiego oraz innych obiektów zabytkowych Nysy. Rewitalizacja Twierdzy umożliwi kreowanie Nysy jako całorocznego ośrodka turystycznego mającego tematyczne oferty skierowane do różnorodnych grup odbiorców naszego regionu.

Działania zaplanowane w ramach projektu odnośnie rewitalizacji Fortyfikacji Nyskich mają charakter ponadregionalny i przyczyniają się do wypromowania nowego produktu turystycznego Opolszczyzny, który będzie szansą wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i turystycznej naszego regionu.

Podjęta przez Gminę Nysa inicjatywa rewitalizacji i promocji Fortyfikacji Nyskich zakłada znalezienie współczesnych treści dla dawnych form i struktur przestrzennych oraz zaadoptowanie zabytkowej substancji architektonicznej do wymagań dzisiejszego życia.