Koordynator

Osoby odpowiedzialne za aplikację projektu oraz podpisanie umowy z Wojewodą Opolskim:

1. Anna Smyk – podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie
2. Andrzej Tatarczak – specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie
3. Bogumiła Olewicz – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie

Koordynator projektu:

1. Ryszard Tasarek – naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 569

Dokumentacja projektowa:

1. Andrzej Tatarczak – specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 579

Roboty budowlane:
1. Kazimierz Jakimczyk – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 583

Obsługa organizacyjna projektu
– umowy, sprawozdania, rozliczenia projektu:
1. Bogumiła Olewicz – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 581

Promocja projektu:
1. Anna Smyk – podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie - tel. 077 40 80 552