Partnerstwo Nysy i Zlotych Hor na rzecz promocji Twierdzy Nysa

Image

 

 


,,Partnerstwo Nysy i Zlotych Hor na rzecz promocji Twierdzy Nysa”
projekt dofinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska. Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

1. Beneficjent: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
2. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto z Euroregionem Pradziad w dniu
30 sierpnia 2006 r. (nr FM/EP-III/4)
3. Wartość całkowita projektu – 98.657,17 zł
4. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 73.992,87 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych.
5. Wkład własny Gminy Nysa 24.664,30 zł, co stanowi 25 % wydatków kwalifikowanych.

 

Opis projektu
Urząd Miejski w Nysie oraz Urząd Miejski w Zlotych Horach podjęli wspólne działania na rzecz promocji nyskich fortyfikacji. Utworzono kampanię reprezentacyjną nawiązującą do tradycji dawnej Twierdzy Nysa oraz zorganizowano imprezę kulturalno – historyczną kierowaną do mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego oraz przybyłych turystów. Jej głównym celem było przybliżenie i zaprezentowanie bogatego dziedzictwa kulturowego oraz potencjału drzemiącego w Nyskich fortyfikacjach dla turystycznego rozwoju regionu .

Znaczenie projektu dla regionu
Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia aktywności mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego oraz intensyfikacji  współpracy pomiędzy samorządami Nysy i Zlotych Hor na rzecz promocji nyskich fortyfikacji.