Szlak Eichendorffa
Image

,,Szlak Eichendorffa – Budowa parkingu w Nysie przy ul. Eichendorffa”
-projekt dofinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska. Priorytet I – Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza, działanie 1.3 – Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej.

1. Beneficjent: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
2. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto z Wojewodą Opolskim w dniu
18 maja 2006r.
3. Wartość całkowita projektu - 996 095,86 zł.
4. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie - 647 462,31 zł, co stanowi 65% wydatków kwalifikowanych.
5. Wkład własny Gminy Nysa w kwocie – 348.633,55 zł, co stanowi 35%
 

Image

Opis projektu:
Celem projektu jest instytucjonalne wsparcie pozycji MSP z sektora turystyki z terenu Gminy Nysa poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury parkingowej oraz szerokiej i efektywnej promocji oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko - jesenickiego.
W ramach zadania wykonano parking o powierzchni 8070 m2, na 132 miejsca postojowe oraz wytyczono w terenie i oznakowano tablicami informacyjno –promocyjnymi Szlak Eichendorffa. Parking położony jest w pobliżu grobu, pomnika i szlaku J. Eichendorffa – najwybitniejszego, śląskiego poety okresu romantyzmu oraz Fortu Prusy i Fortecznej Wieży Ciśnień. Infrastruktura parkingowa umożliwi obsługę turystyczną tych obiektów. W ramach projektu wydano również promocyjny folder poświęcony twórczości wybitnego poety J. Eichendorffa .

Image

 Znaczenie projektu dla regionu:
Położenie Nysy i Jesenika w pasie przygranicznym w jednym z najbardziej malowniczych i atrakcyjnych terenów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego predysponuje te regiony do rozwoju turystyki i usług z tym związanych. Gmina Nysa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu infrastruktury pogranicza dąży do zwiększenia ruchu turystycznego a tym samym turystycznej wymiany transgranicznej i gospodarczej w województwie opolskim.