Projekty związane z fortyfikacjami


   ● Szlak Eichendorffa
   ● Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym
   ● Partnerstwo Nysy i Zlotych Hor na rzecz promocji Twierdzy Nysa
   ● Metalowa Twierdza
   ● Utrwalone w kadrze pejzaże Ziemi Nyskiej