Trasa turystyczna 1


Do dyspozycji turysytów zostały otwarte dwie trasy turystyczno - dydaktyczne, które połączyły odrestaurowane obiekty Twierdzy z pozostałą częścią miasta.

Trasy te obejmują nie tylko wartości zabytkowe ale również wartości krajobrazowe i przyrodnicze znajdujące się na trasie turystycznej a wykonane w formie "ścieżki" spacerowej.

TRASA I : Fort Wodny - bulwar Nysy Kłodzkiej - wzdłuż Alei Roosvelta - Bastion św. Jadwigi