Reduta Kapucyńska
Image

Lokalizacja
ul. Szlak Chrobrego

Historia
Zbudowana w latach 1743 - 46 (współcześnie z Kardynalską jako bliźniacza), choć data na zworniku wewnętrznego portalu bramy głosząca "FR Anno 1744" może dotyczyć ukończenia budowy części murowanych. Po wyburzeniu przeciwstraży oraz zasypaniu fos i zalewu reduta przeznaczona na magazyny, jeszcze w 2 połowie XIX w ulega częściowym przeróbkom: w ścianach dziedzińca zamurowano stare - wąskie okno i wybito nowe - szerokie, podzielono wnętrza ściankami i usunięto portal zewnętrzny bramy pozostawiając zwykły otwór poterny bramnej oraz usunięto wały górne i pochylnie prowadzące z poziomu dziedzińca. W 1910 r. na południowo - wschodnim narożu kwadratu reduty wzniesiono budynek kasyna oficerskiego, a po 2-giej wojnie ścięto część narożnika przeciwległego.

Opis
Reduta założona na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu (90 x 86 m) z kolistym dziedzińcem otoczonym sklepionymi kolebkowo kazamatami koszarowo - magazynowymi.
Ceglane mury, ze sktomnym detalem kamiennym klasycystycznego portalu wewnętrznego bramy i zwieńczone "rolką" ceglanego gzymsu kordonowego. Sklepienia kazamatów reduty przykryte niegdyś wałami ze stanowiskami strzeleckimi i artyleryjskimi (zapewnie w trzech narożach zewnętrznych dostępnymi z poziomu dziedzińca za pomocą pochylni).
Na dziedziniec wewnętrzny prowadzi poterna brama z dwoma przyległymi pomieszczeniami, łącząca się z pierścieniem kazamatów. W obecnym stanie po wspomnianych przeróbkach, zachowały się 2 całe (niemal) i 2 połowy boków reduty oraz splantowane nasypy wałowe i budynek dawnego kasyna na narożu od strony ulicy, a całość otoczona podwyższonym (w stosunku do pierwotnego) terenem.