Kalendarz imprez

TWIERDZA NYSA

WYDARZENIA W 2019 ROKU

Lp.

miesiąc

tytuł akcji

termin

1.

styczeń

Rozpoczęcie cyklicznych spotkań             w Klubie Turysty i Pasjonata Nysy. Od stycznia do grudnia 2019 godz. 17.00 – Klub Turysty i Pasjonata Nysy (Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. p. Jarosław Srębacz

12 spotkań:
16.01.2019
13.02.2019
13.03.2019
10.04.2019
08.05.2019
12.06.2019
17.07.2019
07.08.2019
25.09.2019
09.10.2019
13.11.2019
11.12.2019


godz.17.00

2.

marzec

Spacer „Szlakiem Josefa von Eichendorffa” Zbiórka godz. 10.00 Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128.
p. Jarosław Srębacz

15.03.2019


godz. 10.00

3.

kwiecień

Rozpoczęcie cyklicznych „Piątkowych spacerów z przewodnikiem po Nysie”.
Od kwietnia do września 2019, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, godz. 17.00, p. Jarosław Srębacz

10 spacerów

26.04.2019

10.05.2019

24.05.2019

07.06.2019

28.06.2019

05.07.2019

19.07.2019

02.08.2019

16.08.2019
20.09.2019

godz. 17.00

4.

kwiecień

Jarmark Wielkanocny Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. W godz. 10.00-17.00

13-14 kwietnia 2019

10.00-17.00

5.

kwiecień

Prelekcja 1 Twierdza Nysa Sala Bastion św. Jadwigi, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. p. Krystyna Dubiel

26 kwietnia 2019 godz. 17.00

5.

kwiecień

Prelekcja oraz spacer „Śladami Bernharda Grzimka w Nysie” Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128.
p. Jarosław Srębacz

24.04-2019

godz. 10.00

6.

maj

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. godz. 10.00- 18.00

10-12.05.2019

7.

maj

Dni Francuskie, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. . P. Przybyłowski.

24-26 maja 2019

godz. 17.00

8.

maj

Prelekcja 2 Twierdza Nysa, Sala Bastion św. Jadwigi, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. p. Krystyna Dubiel

24 maj 2019 godz. 17.00

9.

czerwiec

Otwarcie sezonu turystycznego, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128.

02.06.2019

godz. 10.00

10.

czerwiec

Prelekcja 3 Twierdza Nysa, Sala Bastion św. Jadwigi, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. p. Krystyna Dubiel

14 czerwiec 2019, godz. 17.00

11.

lipiec

Wieczór z piosenką, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. Organizator: Nyski Dom Kultury

13.07.2019

godz. 17.00

12.

lipiec

Historia powstania Mazurka Dąbrowskiego, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. (Organizatorzy: Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, Marek Szczerski, tel. 602 686 279

26.07.2019

godz. 17.00

13.

lipiec

Dni Twierdzy Nysa – Bitwa – FORT II (z wątkiem polskim) Organizatorzy: Krzysztof Herman – Fundacja Twierdza Nysa, tel. 695355438

27. 07.2019

godz. 18.00

i

godz. 21.30

14.

lipiec

Inscenizacja podpisania pokoju                 w Tylży – FORT WODNY. Organizator: Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, Nyski Dom Kultury.

28.07.2019

godz. 17.00

15.

sierpień

Wieczór z piosenką polsko-czeską w ramach Festiwalu Polsko-Czeskiej Piosenki – projekt Euroregionu Pradziad „ Przekraczamy granice”. Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. . P. Przybyłowski.

03.08.2019

godz. 18.00

16.

sierpień

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Koncert Inauguracyjny, Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. . P. Przybyłowski,

17.08.2019

godz. 17.00

17.

sierpień

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Koncert Finałowy, Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. . P. Przybyłowski

18.08.2019

godz. 17.00

18.

sierpień

Nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa, Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, Bastion św. Jadwigi, Reduta Kardynalska, Fort Prusy, Obwałowania Wysokie, Fort II, Jarosław Srębacz

30 sierpnia 2019,godz. 21.00

19.

sierpień

Promocja Twierdzy Nysa – Teatr plenerowy. Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128. Organizator: Nyski Dom Kultury

31.08.2019

godz. 18.00

20.

wrzesień

Ogłoszenie Konkursu plastycznego dla dzieci i dorosłych pn. „Nieznane zakątki Twierdzy Nysa” i Konkursu Koncepcja zagospodarowania obiektów fortecznych Twierdzy Nysa” o nagrodę Burmistrza Nysy (strona internetowa i informacja                      w szkołach – plakaty). P. Przybyłowski, K. Dubiel.

1-7.09 2019

21.

wrzesień

Udział w 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, J. Srębacz

7-8 i 14-15.09. 2019

22.

wrzesień

Prelekcja 4 Twierdza Nysa, Sala Bastion św. Jadwigi, Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, p. Krystyna Dubiel

20 wrzesień 2019, godz. 17.00

23.

październik

Akcja Ministra Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”. J. Srębacz

05-06.10.2019

24.

październik

Prelekcja 5 Twierdza Nysa, Sala Bastion św. Jadwigi, Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, p. Krystyna Dubiel

11 październik 2019, godz. 17.00

25.

listopad

Spacer „Szlakiem Josefa von Eichendorffa”, Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, p. Jarosław Srębacz

26.11.2019

godz. 10.00

26.

listopad

Quiz z wiedzy o Twierdz Nysa, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, konkursu na zagospodarowanie obiektów fortecznych i konkursu wiedzy                     o Twierdzy Nysa. – Gala uroczysta Nyski Dom Kultury. P. Przybyłowski, K. Dubiel.

30.11.2019

godz. 19.00

27.

grudzień

Jarmark Bożonarodzeniowy. Bastion św. Jadwigi, Punkt Informacyjno-Turystyczny Bastion św. Jadwigi ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa, telefon:+48 77 4334971 +48 602 654 128, p. Jarosław Srębacz

15-16 grudzień 2019

10.00-17.00