774334971  
pit@ndk.nysa.pl

Reduta Królicza

Reduta Królicza wzniesiona została w latach 1767 - 68, wg projektu Lefevra i von Castillona, z murowaną bramą z 1774 r. Ta silna reduta panująca nad otaczającym terenem uzupełniona została innymi dziełami usytuowanymi na linii ku wewnętrznej bramie Jerozolimskiej i fortowi Prusy.
Posiada kształt wieloboczny z wygiętą linią szyi, otoczona wałem ze stanowiskami piechoty i artylerii, przedzielonym trawersami i połączonymi z dziedzińcem pochylniami. Całość otacza sucha fosa z galeriami skarpowymi, dostępna przez podwójną bramę z mostami. Pod wałami umieszczone są kazamaty wartownicze i koszarowe, galerie ze strzelnicami, magazyny amunicji oraz studnia. Zewnętrzna strona reduty zabezpieczona jest rozgałęzionym systemem chodników przeciwminowych dostępnych z galerii skarpowych.
Obecnie obiekt dostępny tylko z okazji nielicznych imprez tam organizowanych, zapewne dla miłośników motocykli, jako że nad bramą widnieje napis " Motofort Nysa".