774334971  
pit@ndk.nysa.pl

Reduta Kapucyńska

Wybudowana w latach 1743-46 równocześnie z Kardynalską i będącą jej bliźniaczą.
W drugiej połowie wieku XIX przeznaczona na cele magazynowe, po wyburzeniu przeciwstraży i zasypaniu fos, usunięto wały górne i pochylnie, wybito też duże okna.
W 1910 roku na południowo-zachodnim narożu kwadratu reduty wzniesiono budynek kasyna oficerskiego.
Po 2-giej wojnie światowej ścięto część przeciwległego narożnika.
Jeszcze niedawno w ogóle niedostępna, znajdowała się na terenie zakładów motoryzacyjnych produkujących samochody Nysa. Z racji wyburzania pozostałości zlikwidowanej fabryki reduta stała się, przynajmniej częściowo, dostępna.