774334971  
pit@ndk.nysa.pl

Reduta Jerozolimska

Reduta Jerozolimska została zbudowana w latach 1748-51, na planie kwadratu z zaokrąglonymi narożami zachodnim i wschodnim., nie posiadała kazamat tylko niewielki schron. W zachodnim boku reduty znajduje się brama w postaci przecięcia wału, niegdyś z dojściem przez mostek.
W 1870-71 w jej wnętrzu stanęły baraki lazaretu, a w latach 1882-83 przystosowano ją do funkcji działobitni. Po 1919 roku pełniła funkcje gospodarcze, zaś po 2-giej wojnie światowej przebudowano ją na obiekt sportowy, z boiskiem wewnątrz.