774334971  
pit@ndk.nysa.pl

Reduta Kardynalska

Dzieło zbudowane w latach 1743-46. Jego zadaniem była osłona zachodnich umocnień Nysy i Radoszyna oraz śluz Górnej oraz na Młynówce.
Zbudowana jest na planie kwadratu z kolistym dziedzińcem, otoczonym kazamatami, których sklepienia jak i mury reduty nakryto wałami ziemnymi. Na stanowiska strzeleckie i artyleryjskie prowadziły z poziomu dziedzińca pochylnie. Na dziedziniec prowadzi z zewnątrz klasycystyczna brama.
Pierwotnie cała reduta otoczona była fosą, która została zasypana.