774334971  
pit@ndk.nysa.pl

Obwarowania wysokie

Obwarowania powstały w latach 1774-91 z przekształcenia pojedynczych umocnień wyżynnego przedpola. Pojedyncze reduty i dzieła obronne wzniesione w latach 1774-76 tj. reduty Kapliczne i Górna Kapucyńska oraz "place d`Armes, zostały przebudowane na bastiony, połączone kurtynami i osłonięte suchą fosą z przeciwskarpami. Linia ta złożona z 5-ciu bastionów i 4-ch kurtyn zajęła całość wyżynnego terenu od strony północnej. Bastiony otrzymały częściowo nazwy dawnych redut: bastion Kapliczny, Kurtyna i bastion Place d`Armes, kurtyna i bastion Regulicki, kurtyna i bastion Morawski oraz kurtyna i bastion Grodkowski. Ten ostatni został rozebrany w 1929 r. W latach 1865 - 67 dokonano rozbudowy i modernizacji , w czasie której oprócz wzmocnienia, rozbudowano kazamaty na przeciwskarpie i schrony na wałach, natomiast na tyłach obwałowań przebudowano drogę forteczną z magazynami. Wszystkie bastiony miały rozbudowane kazamaty koszarowo - magazynowe od strony szyi przy dziedzińcach przyległych do drogi fortecznej.


W kurtynach: Place d` Armes i Morawskiej znajdowały się poterny bram wypadowych, osłonięte od strony fosy krótkim niższym wałem ziemnym, prowadzące przez fosę i pochylenie placów broni na zewnątrz, na stok bojowy. Całość obwarowań otoczono szeroką suchą fosą chronioną z wału głównego i galerii przeciwskarpowych umieszczonych w przeciwstoku przed bastionami. Z galerii przeciwskarpowych prowadziły wejścia do chodników przeciwminowych.

Ścieżkę wzdłuż suchej fosy zrewitalizowano oraz udostępniono jako trasę spacerową. Obwałowania, które okalają nasze miasto od północy i północnego zachodu mają długość kilometra i dwustu metrów.Ten szlak został przystosowany do uprawiania turystyki pieszo-rowerowej, z akcentem na ochronę przyrody, a konkretnie różnorodności biologicznej.