774334971  
pit@ndk.nysa.pl

Obwałowania Jerozolimskie Zewnętrzne

Obwarowanie Jerozolimskie Zewnętrzne (Otmuchowskie) to linia silnych umocnień wzniesionych przy pomocy znacznej korekcji terenu zbudowana w latach 1767-74. W latach 1878 - 1887 umocnienia zostały częściowo przebudowane i uzupełnione. Linia obwarowań biegnie od zachodniej przeciw straży Fortu Prusy wzdłuż ul. Otmuchowskiej.
Całość tego zespołu fortyfikacji składa się z: opisanej już w innym wątku Reduty Króliczej z przyległym Trawersem Parkowym, Wysokiego Trawersu z Wysoką Baterią i Niską Baterią oraz Wysokiego Redanu, połączonych wałem i rowem z zewnętrzną bramą Jerozolimską i fortem Prusy. Cały zespół w przeważającej części zabezpieczony jest systemem chodników przeciwminowych i powiązany drogą Forteczną.