Trasa turystyczna 2


TRASA II : Bastion św. Jadwigi - Wieża Wrocławska, wzniesiona w połowie XIV wieku, stanowiła część średniowiecznych obwarowań miejskich.Jest jedną z 4 zabytkowych bram (Wrocławska, Ziębicka, Celna, Bracka). -  Barokowa Piękna Studnia, nakryta wspaniałą, kutą w żelazie kratą wykonaną przez zarządcę nyskiej mennicy   Wilhelm Hellewega  w roku 1686. Cembrowina wykonana jest z marmuru sławniowickiego. - Kościół św. Jakuba i Agnieszki, jeden z największych kościołów gotyckich na Śląsku. Jest to budowla halowa o trzech nawach równej wysokości z różowej cegły i szarego kamienia.  Wyposażony w ołtarz główny i kilka ołtarzy pobocznych wykonanych w stylu barokowym. Przy kościele znajduje się czterokondygnacyjna dzwonnica. Mieści ona m. in. jeden z najstarszych dzwonów Śląska, tzw. Macieja z 1498 r. Obecnie w dzownnicy znajduje się "Skarbiec św. Jakuba". -  Renesansowy Dom Wagi Miejskiej, powstał w 1604 roku jest symbolem kwitnącego w Nysie handlu. - Fontanna Trytona,  powstała w latach 1700-1701. Barkowa fontanna jest nieodłącznym elementem pejzażu miasta wzorowana na rzymskiej fontannie G.L Berniniego - Plac Paderewskiego, powstał na miejscu, już nie istniejącego Fortu Ziemnego, w którym osadzono uczestników III Powstania Śląskiego. Obecnie znajduje sie tam obelisk upamiętniający te wydarzenia - Park Miejski, powstał na podmokłych terenach zalewowych Nysy Kłodzkiej, w miejscu ujścia do niej niewielkiej rzeki Białki. Park spełnia ważną rolę rekreacyjną dla mieszkańców Nysy.- wzdłuż Alei Duńczyków,  w latach 1864 – 1866 duńscy jeńcy wojenni wybudowali w tym miejscu aleję. W dniu 22.02.2001r. Rada Miejska w Nysie przywróciła historyczną nazwę alei w dowód wdzięczności rządowi i narodowi Królestwa Danii za pomoc w ochronie środowiska.- Fort Wodny