Dofinansowanie
Projekt Gminy Nysa pt.: ,,Park Kulturowo – Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I” nr Z/2.16/III/3.2/19/05 uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 - Rozwój Lokalny, działanie 3.2. - Obszary podlegające restrukturyzacji.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po obradach Regionalnego Komitetu Sterującego wniosek uzyskał I miejsce na liście rankingowej. W dniu 19 grudnia 2005 roku Zarząd Województwa Opolskiego podjętą uchwałą przyznał Gminie Nysa dofinansowanie w kwocie 7.346.177 zł na realizację projektu.

Umowę dofinansowania projektu o numerze Z/2.16/III/3.2/19/05/U/2/06 podpisano z Wojewodą Opolskim w dniu 9 marca 2006r.

1. Wartość całkowita projektu wg umowy i aneksów – 12 052 078,16 zł.
2. Wartość dofinansowania wg umowy i aneksów – 7 204 903, 26 zł; w tym:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6 357 167, 85 zł, co stanowi 57,75% kosztów kwalifikowanych.
-budżet państwa  - 847 735, 41 zł, co stanowi 7,70% kosztów kwalifikowanych.
3. Wkład własny Gminy Nysa wg umowy i aneksów – 
4 847 174,90 zł, co stanowi 34,55 % kosztów kwalifikowalnych.