Reduta Kardynalska
Image

Lokalizacja
ul. Wyspiańskiego

Historia
Budowa w latach 1743-1746 .
Zadaniem reduty była osłona zachodnich umocnień Nysy i Radoszyna oraz wzmocnienie wałów  przeciwpowodziowych na lewym brzegu rzeki oraz śluzy Górnej i na Młynówce.

Opis
Reduta zbudowana jest na planie kwadratu z kolistym dziedzińcem, otoczonym kazamatami.
Ceglane mury reduty i sklepienia kazamatów przykryto wałami ziemnymi. Z poziomu dziedzińca dostępne są ( poprzez pochylnię) stanowiska artyleryjskie i strzeleckie.
Zdobiona, klasycystyczna brama prowadzi na kolisty dziedziniec.
Pierwotnie reduta otoczona była fosą, niestety w czasach późniejszych zaniedbaną z powodu naturalnej niedostępności bagnistego terenu.