Opis obiektów


   ● Bastion Św. Jadwigi

   ● Fort Wodny

   ● Reduta Kapucyńska

   ● Obwałowania Jerozolimskie zewnętrzne

   ● Reduta Kardynalska

   ● Obwałowania Jerozolimskie wewnętrzne

   ● Fort Prusy

   ● Obwałowania Kolejowe

   ● Fort I

   ● Obwałowania Wysokie

   ● Fort II

   ● Resztki przeciwstraży kleszczowych

   ● Fort III

   ● Flesza Nowa

W opisach wykorzystano następujące źródła:

prof. dr. Edmund Małachowicz i Andrzej Stupak
"Nowożytne fortyfikacje Twierdzy Nysa"

Wrocław 1986r.)

Autorska Pracownia arch. M. Małachowicza
"Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna
dla projektu pn.: Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa - etap I"

Wrocław 2004

Praca zbiorowa
"Fortyfikacja 1 - Krajowe Seminarium Naukowe Twierdza Nysa"
Warszawa 2000r.


Kazimierz Staszków
"Nysa - Gawęda o fortach"
Nysa 2006